EN

Ürünlerimiz

Fosfonatlar

AEPN : 2-AminoethylPhosphonic Acid
AMP: Amino-tris-(Methylene-Phosphonic Acid)
ATMP: Amino tris(Methylene Phosphonic Acid)
CEPA : 2-Carboxyethyl Phosphonic Acid
DMMP : Dimethyl Methylphosphonate
DTPMP : Diethylenetriamine Penta (Methylene Phosphonic Acid)
EDTMP : Ethylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid)
HDTMP : Hexa Methylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid)
HEDP: 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-DiPhosphonic Acid
HPAA: 2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid
PBTC: Phosphonobutane-tricarboxylic Acid
PMIDA : N-(phosphonomethyl) Iminodiacetic Acid
TDTMP : Tetra Methylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid)
info@ubcchemicals.com