EN

Ürünlerimiz

Yağ Asitleri

Propionic Acid
Butyric Acid
Valeric Acid
Caproic Acid
Heptanoic Acid
Caprylic Acid
Undecylic Acid
Lauric Acid
Tridecylic Acid
Myristic Acid
Pentadecylic Acid
Palmitic Acid
Heptadecanoic Acid
Stearic Acid
Nonadecylic Acid
Arachidic Acid
Heneicosylic Acid
Behenic Acid
Tricosylic Acid
Lignoceric Acid
Pentacosylic Acid
Cerotic Acid
Heptacosylic Acid
Montanic Acid
Nonacosylic Acid
Melissic Acid
Henatriacontylic Acid
Lacceroic Acid
Psyllic Acid
Geddic Acid
Ceroplastic Acid
Hexatriacontylic Acid
Adrenic Acid
Alpha-linolenic Acid (ALA)
Arachidonic Acid (AA)
Bosseopentaenoic Acid
Catalpic Acid
Dihomo-gamma-linolenic Acid (DGLA)
Docosadienoic Acid
Docosahexaenoic Acid (DHA)
Docosapentaenoic Acid
Eicosadienoic Acid
Eicosapentaenoic Acid (EPA)
Eicosatetraenoic Acid (ETA)
Eicosatrienoic Acid (ETE)
Eicosenoic Acid
Erucic Acid
Gamma-linolenic Acid (GLA)
Jacaric Acid
Jacaric Acid
Linoleic Acid
Mead Acid
Nervonic Acid
Oleic Acid
Pinolenic Acid
Podocarpic Acid
Punicic Acid
Rumelenic Acid
Rumenic Acid
Stearidonic Acid (SDA)
Tetracosahexaenoic Acid (Nisinic Acid)
Tetracosapentaenoic Acid
α-Calendic Acid
α-Eleostearic Acid
α-Parinaric Acid
β-Calendic Acid
β-Eleostearic Acid
β-Parinaric Acid
info@ubcchemicals.com